Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM HỎA TIỄN EBARA GIẾNG KHOAN CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT


oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N15-6/1.5 2HP
19.277.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-6/1.5 2HP
19.280.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-9/2.2 3HP
27.600.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N15-9/2.2 3HP
27.599.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N7-12/1.5 7.5HP
24.505.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N7-12/1.5 2HP
24.500.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N10-12/2.2 3HP
25.890.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N10-12/2.2 3HP
25.890.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N10-17/3.0 4HP
29.530.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-13/3.0 7.5HP
32.470.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-17/4.0 5.5HP
45.380.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-24/5.5 7.5HP
58.220.000
oy  ebara 4bhe  4bhs  copyBơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-32/7.5 10HP
67.800.000
6 bhe ebara 1Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 30-7/7.5 10HP
91.000.000
6 bhe ebara 1Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 30-11/11 15HP
99.360.000
6 bhe ebara 1Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 44-7/11 15HP
109.260.000
6 bhe ebara 1Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 44-10/15 20HP
121.220.000
6 bhe ebara 1Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 44-12/18.5 25HP
135.160.000
6 bhe ebara 1Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 58-9/15 20HP
141.640.000
6 bhe ebara 1Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 58-14/22 30HP
157.560.000

BẢNG GIÁ BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH EBARA CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤTevm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 3 4N5/0.55 ...
19.603.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 3 5N5/0.55 0.75HP
23.865.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 3 11N5/1.1 1.5HP
30.054.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 3 13N5/1.5 2HP
31.654.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 3 15N5/1.5 2HP
33.808.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 3 18F5/2.2 3HP
41.194.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 5 4N5/0.75 1HP
23.946.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 5 16N5/3.0 4HP
43.830.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 5 22F5/4.0 5.5HP
50.503.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 10 10N5/4.0 5.5HP
49.372.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 10 11N5/4.0 5.5HP
50.855.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 10 15F5/5.5 7.5HP
74.709.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 10 16 F5/7.5 10HP
77.000.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 10 20F5/7.5 10HP
79.000.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 18 5F5/5.5 7.5HP
53.608.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 18 6F5/7.5 10HP
55.295.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 18 7F5/7.5 10HP
60.990.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 18 8F5/7.5 10HP
62.440.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 18 12F5/11 15HP
82.592.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh Ebara EVM 45 4-0F5/15 20HP
148.141.000
evm ebara okBơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh EVMG 60 6F/15 20HP
120.588.000

BẢNG GIÁ BƠM LY TÂM TỰ MỒI ĐẦU INOX CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-125/3.0
20.495.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-125/4.0
22.873.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-160/5.5
31.676.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-160/7.5
34.321.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-200/9.2
45.569.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-200/11
50.405.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 50-200/15
66.864.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 65-125/5.5
40.731.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 65-160/7.5
44.575.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 65-160/11
58.000.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 65-160/15
69.105.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3BM 65-125/5.5
37.000.000


3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3BM 65-160/7.5
41.000.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 70/10
10.736.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 70/12
10.892.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 70/15 1.5HP
12.137.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDXM 70/15 1.5HP (1 pha)
12.226.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 120/15 1.5HP
12.626.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDXM 120/15 1.5HP (1 pha)
12.693.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 70/20 2HP
12.848.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDXM 70/20 2HP (1 pha)
12.742.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2VDX 120/20 2HP
14.360.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDXM 120/20 2HP (1 pha)
14.827.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 120/30 3HP
16.894.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 200/30 3HP
16.894.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 120/40 4HP
18.450.000
2 tầng cánh ebara cdx, cdxmMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 200/40 4HP
18.450.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 32-160/1.5
16.427.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 32-160/2.2
17.116.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 32-200/4.0
23.095.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 32-200/5.5
31.520.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-125/2.2
16.538.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-160/3.0
19.828.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-160/4.0
22.740.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-200/5.5
31.654.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-200/7.5
35.032.000


3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-200/11
50.629.000
3m adMáy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 32-200/3.0
21.028.000
jex jesx 1Bơm ly tâm tự mồi Ebara JESXM 5
4.780.000
jex jesx 1Bơm ly tâm tự mồi Ebara JEXM 100 (1 pha)
6.513.000
jes jem 1Bơm ly tâm tự mồi Ebara JESM 5
5.513.000
jes jem 1Bơm ly tâm tự mồi Ebara JEM 100 1HP (1 pha)
7.358.000
dwo adBơm ly tâm nước bẩn trục ngang đầu INOX DWO 150M 1.5HP (1 pha)
11.738.000
dwo adBơm ly tâm nước bẩn trục ngang đầu INOX DWO 150 1.5HP
12.203.000
dwo adBơm ly tâm nước bẩn trục ngang đầu INOX DWO 200 2HP
13.782.000
dwo adBơm ly tâm nước bẩn trục ngang đầu INOX DWO 300 3HP
18.005.000
dwo adBơm ly tâm nước bẩn trục ngang đầu INOX DWO 400 4HP
19.472.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 70/05
6.091.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 70/05 (1 pha)
6.091.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 90/10 (1 pha)
6.935.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 90/10
7.224.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/07 (1 pha)
7.069.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 120/07
7.069.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/12 (1 pha)
8.402.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 120/12
8.758.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 120/20 (1 pha)
11.359.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 120/20
11.559.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 200/12 (1 pha)
9.728.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 200/12
9.830.000
1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDXM 200/20 (1 pha)
11.248.000


1 tầng cánh ebara cdx, cdxm 0Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 200/20
11.470.000